Dankzij de evolutieve elektriciteitsinstallatie is de preventieve beveiliging mogelijk. Hiervoor zorgt de "aanwezigheidssimulatie". Het systeem ontleedt uw levensgewoonten in de woning (in- en uitschakelen van de verlichting, de radio, tv, enz.) en kan deze bij uw afwezigheid reproduceren. Dit volstaat in vele gevallen reeds om ongewenste gasten af te schrikken om in uw woning binnen te dringen. In tegengesteld geval gaat de alarminstallatie in werking treden, met misschien nog enkele verrassingen voor de inbreker: aansteken van de ganse verlichting, optrekken van de rolluiken, enz.

De domotica-installatie laat u op gemakkelijke wijze toe om alle mogelijke scenario's te programmeren. De veiligheid begint reeds bij de zekerheid dat alle toestellen uitgeschakeld worden die gevaar zouden kunnen opleveren tijdens uw afwezigheid (zo bijvoorbeeld een elektrisch vuurtje dat blijft branden, de frietketel die niet uitgeschakeld is, enz.). Veiligheid betekent ook verwittigd te worden in geval van overstroming en brand. Verstandig geplaatste detectoren kunnen u via gsm elke gebeurtenis melden.